ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МР МИШКА ЈОВАНОВИЋА

27. јан 2017.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију мр Мишка Јовановића на тему „Утицај интегративне наставе на постигнућа ученика у настави природе и друштва у дијаспори" као и Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији.
Извештај и докторска дисертација се налазе у библиотеци Факултета и могу се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, односно од 28. 01. до 27. 02. 2017. године.

Текст ове докторске дисертације ставља се на увид јавности, у складу са чланом 30, став 8. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).

НАПОМЕНА О АУТОРСКИМ ПРАВИМА:
Овај текст сматра се рукописом и само се саопштава јавности (члан 7. Закона о ауторским и сродним правима, "Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012).
Ниједан део ове докторске дисертације не сме се користити ни у какве сврхе, осим за упознавање са њеним садржајем пре одбране дисертације.