ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

30. мар 2017.

Дана 6. 4. 2017. године у 11 сати у свечаној сали Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), мр Мишко Јовановић јавно ће бранити докторску дисер­тацију под називом:

УТИЦАЈ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ НА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ДИЈАСПОРИ