ВЕСТИ

Потписан Споразум о сарадњи између Педагошког факултета у Врању и Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

12. дец 2017.

Јуче је у Врању потписан Споразум о сарадњи између Педагошког факултета у Врању, Универзитета у Нишу и Филозофског факултета са Пала, Универзитета у Источном Сарајеву. Циљ Споразума о научној и образовној сарадњи подразумева остваривање бољих резултата у домену научно-истраживачке и образовно-васпитне делатности, a у складу са европским високошколским стандардима.
Потписници Споразума, у име Педагошког факултета у Врању проф. др Сунчица Денић Михаиловић, декан факултета и декан, проф. др Драга Мастиловић, у име Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, сагласни су да развијају и продубљују сарадњу из оквира својих регистрованих делатности и овлашћења.
Споразум подразумева да ће обе стране:
- радити на заједничким научно-истраживачким пројектима везаним за актуелну проблематику;
- организовати заједничке научне скупове са претходно договореном тематиком;
- размењивати научне информације и стручну литературу;
- учествовати у издавачкој делатности потписника споразума и настојати да развију заједничку издавачку делатност.
У области образовања учесници Споразума, по могућности, ће:
- вршити компарацију студијских програма и планова наставних предмета у циљу њиховог усклађивања са европским високошколским стандардима;
- на бази реципроцитета настојати да врше размену наставника, сарадника и студената;
- размењивати искуства у области образовања и методике наставе ради побољшања ефикасности студија.
Други видови евентуалне сарадње подразумевају:
- Организовање заједничких научних форума студената;
- Организовање заједничких културно-уметничких и спортских програма студената;
- Организовање студијског летњег кампа;
- Узајамне посете факултета.