МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

Кандидат Ђорђе Зимбаков из Скопља, у радном односу на Педагошком факултету у Скопљу, браниће магистарску тезу под насловом УЛОГА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ЕКОЛОШКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА 13. VII 2009. ГОДИНЕ У 12 сати на Учитељском факултету у Врању, Комисију чине

07. јул 2009.

Кандидат Ђорђе Зимбаков из Скопља, у радном односу на Педагошком факултету у Скопљу, браниће магистарску тезу под насловом УЛОГА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ЕКОЛОШКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА 13. VII 2009. ГОДИНЕ У 12 сати на Учитељском факултету у Врању, Комисију чине:

1. Проф. др Стана Смиљковић, председник
2. Др Драгица Илић, ментор
3. Проф. др Србољуб Ђорђевић, члан
4. Др Србољуб Д. Димитријевић, члан