ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

28. сеп 2018.

Дана 9. 10. 2018. године у 10 сати у свечаној сали Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), Ивана Тасић Митић јавно ће бранити докторску дисер­тацију под називом:

ИНДИ­ВИ­ДУ­А­ЛИ­ЗО­ВА­НА НАСТА­ВА У ОБРА­ДИ ПРО­ЗНИХ ТЕК­СТО­ВА У МЛА­ЂИМ РАЗ­РЕ­ДИ­МА ОСНОВ­НЕ ШКО­ЛЕ