ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ

15. јан 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
СТУДЕНТИМА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА ПОВОДОМ
ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА И ОВЕРЕ И УПИСА СЕМЕСТРА

                                               I
Пријављивање испита за јануарко-фебруарски рок обавиће се од 16. до 21. јануара т.г.
Студент има право да пријави и полаже оне наставне предмете за које је обавио предиспитне обавезе утврђене програмом наставног предмета, и за које је добио птпис наставника у студентску књижицу-индекс.
Студент нема право да пријави и полаже наставни предмет за који није добио потпис предметног наставника.
                                               II
Сви студенти су дужни да овере и упишу летњи семестар са онолико наставних предмета за које су уредно добили потписе.
Овера зимског и упис летњег семестра обавиће се по окончању испитног рока у периоду од 20.02. до 25.02.2019.године.
Студент најпре уписује заостале неположене наставне предмете из претходних година студија, а затим бира и уписује наставне предмете текуће године студија, а све у складу са Одлуком Факултета о условљености уписа наставних предмета.
Студенти су дужни да измире другу рату школарине (самофинансирајући студенти) и уплате чланарину Студентској организацији у износу од 250,оо динара (ж.р. 160-372872-64).
Напомена:
Сви самофинансирајући студенти су дужни да до момента овере и уписа летњег семестра измире најмање половину школарине за текућу школску годину.
Неопходна документација за оверу семестра:
- Семестрални лист (уредно и читко попуњен),
- Доказ о уплати школарине.
- Индекс

                                                            ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ПФ