ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

03. сеп 2019.


Дана 12. 9. 2019. године у 11 сати у свечаној сали Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), Даница Коцевска јавно ће бранити докторску дисер¬тацију под називом:


РЕЦЕПЦИЈА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА
У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ