ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ II, III и IV ГОДИНЕ СТУДИЈА шк. 2019/2020. год.

04. окт 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УПИСУ  II, III и IV  ГОДИНЕ СТУДИЈА

шк. 2019/2020. год.

                Пријава и упис јесењег семестра за студенате који су положили све испите из уписане године студија,  обавиће се у периоду од 02.10. до 04.10.2018 године, а сви остали студенти упис јесењег семестра могу обавити до 10.10.2019. године.

НАСТАВА  ЗА СТУДЕНТЕ II, III И IV ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ

07.10.2019. ГОДИНЕ

                Статус студента у шк. 2019/2020. години утврђиваће се на основу постигнутих ЕСПБ бодова у прошлој школској години. За упис на терет буџета неопходно је 48 ЕСПБ бодова. Факултет ће у складу са Правилником, сачинити најпре Јединствену, а затим и Коначну ранг листу.

                Студенти који сматрају да им нису извредноване све активности и исказани остварени бодови кредита на Јединственој ранг листи имају право приговора.

                                СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА БЕЗ ОБЗИРА НА СТАТУС (БУЏЕТ ИЛИ САМОФИНАНСИРАЊЕ) ОБАВЕЗНИ СУ ДА УПЛАТЕ:

1.       Осигурање студената (сврха уплате)

                200,00 динара

Прималац: Педагошки факултет у Врању,

              ж.р. 840-1244666-48

           2.   Чланарина (сврха уплате)

                          250,00 динара

                Прималац: Студентска организација Педагошког факултета у Врању,

                           ж.р. 160-372872-64

            3. Кандидат који је стекао право уписа у статус самофинансирајућег студента дужан је да уплати поред две наведене уплате, прву рату школарине

               Школарина (сврха уплате)

Прималац: Педагошки факултет у Врању,

                     ж.р. 840-1244666-48

                Остатак школарине, који је индивидуалан код сваког студента у зависности од пренесених и новоуписаних предмета, може се уплатити у 3 једнаке рате у следећим роковима:

             II рата до 15. јануара 2020.

             III рата до 15. априла 2020.

             IV рата до 15. маја 2020.

            У случају непоштовања динамике уплате школарине студент неће бити у могућности да остварује права по основу школовања.

 

НАПОМЕНА: Студенти уписани у прву годину основних студија шк.2015/2016. године који су у прошлој школској години имали статус буџетских студената задржавају право да се у наредној шк. 2019/2020. години финансирају  из буџета тј. најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

                                                                                    ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ПФ