УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020.г. - други уписни рок

14. окт 2019.

Кандидати приликом пријављивања за упис на мастер студије подносе:

фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању;

очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте (лична карта без чипа);

попуњен образац Пријаве за упис на мастер студије

(Образац је неопходно преузети са сајта и попунити на рачунару, затим одштампати и потписати. За попуњавање обрасца неопходно је да на рачунару буде инсталиран Acrobat Reader који се може преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/).