УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020.г. - други уписни рок

14. окт 2019.

Кандидати приликом пријављивања подносе:

- очитану личну карту,

- фотокопије диплома-е са додатком дипломе-а о завршеним студијама,

- фотокопија диплома-е и уверења о положеним испитима са основних и мастер академских студија (за кандидате који су завршили студије по ранијим прописима),

- списак објављених радова и фотокопије радова,

- попуњен образац Пријаве за упис на докторске студије.

(Образац је неопходно преузети са сајта и попунити на рачунару, затим одштампати и потписати. За попуњавање обрасца неопходно је да на рачунару буде инсталиран Acrobat Reader који се може преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/).