УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Јединствене ранг листе за Мастер академске студије - други уписни рок

18. окт 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис кандидата обавиће се од 21. до 23. октобра 2019. године од 8 до 14 часова.

Документација која се подноси приликом уписа:

- оверена фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских

студија,

- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте

(лична карта без чипа).

- два обрасца ШВ-20 (добија се на Факултету),

- индекс (добија се на Факултету),

- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и

- доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају (прва рата у износу од 20.000 динара).