ВЕСТИ

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ ДР МИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ

14. нов 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 26.11. 2019. године (уторак) на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу  кандидат др Миљана Младеновић одржаће приступно предавање, у трајању од једног школског часа, на тему MVC (Model View Controller) model programiranja - c #, пред Комисијом коју је именовао декан Педагошког факултета у Врању, са почетком у 12 часова.


Предавање је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.

Декан

Проф. др Зоран Момчиловић, с.р.