ВЕСТИ БИБЛИОТЕКЕ

Извештај о раду библиотеке у школској 2011/2012.

18. окт 2012.

У протеклој школској 2011/2012 години библоитекa Учитељског факултета у Врању може се похвалити са 405 нових библиотечких јединица тако да сада броји 28147.Међу новопристиглим насловима можемо издвојити следеће:

1.Митровић,Љубиша:Геокултура развоја Балкана и савремена социологија,Нови Сад,2011.

2.Величковић,Светлана:Дете у свету драме ипокрета

3.Библиографија Иве Андрића:(1911-2011),Београд,2011

4.Игњатовић,Тања:Насиље према женама у интимном партнеском односу,Београд,2011.

5.Нечиста крв Борисава Станковића сто година после:1910-2010):тематски зборник;Врање 2011.

6.Ранк,Ото:Мит о рођењу јунака,Нови Сад.2007.

7.Ликови старе Грчке,Београд,2007

8.Клеут,Марија:Научно дело од исистраживања до штампе,Нови Сад,2010.

9.Ђорђевић,Србољуб:Допунска настава српског језика:организација и извођење,Врање,2011.

10.Митић,Љиљана:Методика еколошког васпитања,Врање,2008.     

11.Смиљковић,Стана:Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности,Врање,2011.

12.Мишић,Данијела:Развој енглеског говорног и писаног израза и функција школских библиотека,Врање,2010.

13.Учитељ у балканским културама:тематски зборник,Врање,2011.

14.Маринковић,Јаворка:Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником,Приштина-Лепосавић,2012

У протеклој години изашао је из штампе Годишњак Учитељског факултета број 3.Континуирано стиже периодика:Социолошки преглед;Педагогија,Методичка пракса,Школски час,Иновације у настави,Узданица,Настава и васпитање,Психологија.Значајно је споменути и поклон америчке амбасаде који броји 48 наслова међу којима треба издвојити свакако The World Encyclopedia од броја 1 до броја 22.

Настава је у потпуности покривена потребном литературом. У библиотеци се налазе значајна дела старих издања,а наравно свакодневно се набавља нова и савремена литература.Студенска пракса је покривена уџбеницима од 1. до 4. разреда као и оријентационим распоредима који помажу у писању припрема за час.      

У циљу осавремењавања библиотеке,свакодневно се ради на аутоматизацији тако да је за сада унето преко 6500 библиотечких јединица. Сва дела која се налазе у бази корисници наше библиотеке могу претраживати преко сајта факултета.

У склопу додатних активности можемо издвојити две приредбе које су у сарадњи са библиотекарима студенти извели у холу факултета.Публика их је позитивно оценила,а биле су и медијски пропраћене.

Ускоро ће бити одржан сајам књига у Београду где ће професори и асистенти моћи да се упознају са новим насловима из свих области.