ОГЛАСНА ТАБЛА - НЕГОТИН

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА ПОВОДОМ ОВЕРЕ ЗИМСКОГ И УПИСА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА

07. феб 2020.

Овера зимског и упис летњег семестра обавиће се по окончању испитног рока у периоду од 02.03. до 06.03.2020.године.
Студент најпре уписује заостале неположене наставне предмете из претходних година студија, а затим бира и уписује наставне предмете текуће године студија, а све у складу са Одлуком факултета о условљености уписа наставних предмета.
За оверу зимског и упис летњег семестра, потребно је да студент прикупи потписе из наставних предмета зимског семестра.
Потребно је измирити школарину за зимски семестар (самофинансирајући студенти) и уплатити чланарину Студентској организацији у износу од 250,00 динара (ж.р. 160-372872-64)
Нопходна документација за оверу семестра:
- Семестрални лист (предмети зимског семестра);
- Доказ о уплати школарине;
- Доказ о уплати чланарине СО;
- Индекс (уписани предмети летњег семестра).


ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ПФ