ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ ЗА ВРЕМЕ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

18. мар 2020.


Имајући у виду Одлуку Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања и инструкције КОНУС-а, истичемо следеће:

• Педагошки факултет у Врању затворен је за све студенте од 16.03.2020. године;
• Сва комуникација и консултације између студената и наставног особља вршиће се путем средстава електронске комуникације који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт;
• Наставници и сарадници добили су упутсво за достављање својих активних мејлова и бројева телефона, и обавезу достављања наставног материјала, како би исти били постављени на сајт Факултета;
• Испити, одбране завршних радова и друге активности које подразумевају непосредно присуство студената и запослених на Факултету одлажу се до стварања услова за њихову реализацију;
• Дежурства на Факултету одвијаће се према посебном распореду;
• Свим запосленима из реда ненаставног особља који свој рад могу да обављају од куће, такав рад ће бити омогућен;
• Запослени из реда ненаставног особља са децом до 11 година, самохране мајке, лица старија од 60 година, као и лица са здравственим сметњама неће бити укључена у планирана дежурства;
• Све седнице органа и тела Факултета, уколико су неопходне, одржаваће се у електронском облику, а чланови ових органа и тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања;
• Моле се студенти и запослени да редовно прате сајт Педагошког факултета у Врању ради добијања најновијих информација.

Декан
Педагошког факултета у Врању
Проф. др Зоран Момчиловић