ВЕСТИ

КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ

19. мар 2020.

Поштовани студенти,

С обзирома на то да је настава на Педагошком факултету у Врању обустављена због ванредног стања, Факултет препоручује да ступите у контакт са наставницима и сарадницима путем мејла или телефона. Активни мејлови и бројеви телефона наставника и сарадника су у прилогу.