ВЕСТИ

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЗА ВРЕМЕ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

20. мар 2020.

ПРОФ. ДР ДАНИЈЕЛА ЗДРАВКОВИЋ

ПРОФ. ДР СУНЧИЦА ДЕНИЋ-МИХАИЛОВИЋ

ДОЦ. ДР ИВАНА ТАСИЋ-МИТИЋ

ДОЦ. ДР ДРАГАНА СТАНКОВИЋ

ДОЦ. ДР ДАЛИБОР ПЕТКОВИЋ

ПРОФ. ДР ЉИЉАНА МИТИЋ

МС АНА СПАСИЋ СТОШИЋ

ПРОФ. ДР ДРАГАНА СТАНОЈЕВИЋ

ПРОФ. ДР БЛАГИЦА ЗЛАТКОВИЋ

ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ ЋИРИЋ

МС МАРИЈА ТАСИЋ

ДОЦ. МР МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ

ПРОФ. ДР НЕЛА МАЛИНОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ

МС МИРЈАНА ЂОКИЋ

ДОЦ. ДР ДАНИЈЕЛА МИШИЋ

ПРОФ. ДР СИНИША СТОЈАНОВИЋ

ДОЦ. ДР ТАТЈАНА МИЛОСАВЊЕВИЋ ЂУКИЋ

ДОЦ. ДР МИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ

ДОЦ. ДР ВЛАДИМИР МОМЧИЛОВИЋ

ПРОФ. ДР ЗОРАН МОМЧИЛОВИЋ

ДОЦ. ДР ВИОЛЕТА ЏОНИЋ

ДОЦ. ДР АЛЕКСАНДАР СТОЈАДИНОВИЋ

ПРОФ. МР ЈЕЛЕНА ВУЧКОВСКИ - МИНЕВСКА И ПРОФ. ДР ВЕСНА ЗДРАВКОВИЋ

ПРОФ. ДР БУБА СТОЈАНОВИЋ

ПРОФ. ДР СРБОЉУБ ДИМИТРИЈЕВИЋ

ПРОФ. ДР СРБОЉУБ ЂОРЂЕВИЂ

ДОЦ. ДР БИЉАНА НОВКОВИЋ ЦВЕТКОВИЋ

МС АЛЕКСАНДРА МИЛАНОВИЋ