ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ДОЦ. МР МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ

22. мар 2020.

18.04.2020.године


ОАС Учитељ, 3. година
Методика наставе ликовне културе

Задатак бр. 3 - Избор репродукција
Избор репродукција извршити према плану наставног рада за четврти разред. У приложеној табели је пример како навести кратко образложење и мишљење. Приликом одабира и процене примера руководити се наставним принципима.

Материјал за овај задатак је постављен на Google drive-у (PP презентација "Избор репродукција" и "Образац за избор репродукција"). Рок за доставу задатка је 1. 5.

* Задатак је исти и за студенте одељења у Неготину.

ОАС Васпитач, 3. година
Методика ликовне културе 1

Задатак бр. 3 - Избор репродукција уметничких дела и илустрација
Извршити избор репродукација и илустрација адекватних за примену у уводном делу активности као примере за неку од прослеђених месечних тема. У приложеној табели је пример како навести кратко образложење и мишљење. Приликом одабира и процене примера руководити се наставним принципима.

Материјал за овај задатак је постављен на Google drive-у (PP презентација "Избор репродукција уметничких дела и илустрација" и "Образац за избор репродукција и илустрација"). Рок за доставу задатка је 1. 5.

--------------

06.04.2020.године

ОАС Учитељ, 3. година
Методика наставе ликовне културе

Задатак бр. 2 - Надградња ликовног типа ученика
За овај задатак претходно проучити следеће садржаје постављене на Google драјву: презентацију бр. 6 "Ликовни типови и ЛЛK", текст "Ликовни типови У" и публикацију "Феномен дечијег цртежа". Упутство за рад је дато у презентацији "Задатак бр. 2 - Надградња ликовног типа". Рок за доставу задатка је 17.4.

*За коришћење материјала важе иста упутства из напомене на сајту.


ОАС Васпитач, 3. година
Методика ликовне културе 1

Задатак бр. 2 - Надградња ликовног типа детета
За овај задатак претходно проучити следеће садржаје постављене на Google драјву: презентацију бр. 6 "Ликовни типови и ЛЛK", текст "Ликовни типови В" и публикацију "Феномен дечијег цртежа". Упутство за рад је дато у презентацији "Задатак бр. 2 - Надградња ликовног типа". Рок за доставу задатка је 17.4.

*За коришћење материјала важе иста упутства из напомене на сајту.

 

ОАС Учитељ, 3. година
Методика наставе ликовне културе

(исти материјал важи и за студенте у високошколској јединици у Неготину)

У прилогу је пакет са презентацијама за сва предавања. Прегледајте презентације под редним бројем 7 и 8 и прочитајте приложене текстове. На основу овог материјала урадићете вежбу припреме и израде наставног материјала за тему по избору (према плану рада за 4. разред). То може бити апликација, видео демонстрација, видео туторијал, PP презентација, мапа ума или сл. Рок за доставу на имејл адресу djordjevicmilos@yahoo.com је 15 дана - 4.4.2020.

Напомена: Скрипта Селме Лус је оријентациона литература. Примарна литература за употребу је скрипта Здравка Милинковића. Остали материјали су ауторски и свако дељење и копирање је забрањено. Презентације су закључане и можете их користити само преко опције "Read Only" приликом отварања.


ОАС Учитељ, 4. година
Методички практикум ликовне културе


У прилогу је пакет са презентацијама за сва предавања и помоћна литература за задатак. Редом према бројевима индекса одаберите по једну наставну јединицу са списка из документа "Оперативни план четврти разред" (план за наредни месец). Према методичким подацима из истог документа напишите припреме за реализацију часа са свим пратећим прилозима и садржајима. Наведени методички подаци су оријентациони, нису обавезујући, можете их мењати (медиј и средства). Уколико се ванредна ситуација прекине ускоро, држаћете часове према тим припремама, у супротном оцењиваћу само припрему и прилоге.

У прилогу је и извод из Правилника програма рада за четрвти разред који вам може послужити у раду.

Напомена: Примарна литература за употребу је скрипта Здравка Милинковића. Остали материјали су ауторски и свако дељење и копирање је забрањено. Презентације су закључане и можете их користити само преко опције "Read Only" приликом отварања.

* исти је пакет је за обе године

Линк за преузимање учитељ 3 и 4 год.


ОАС Васпитач,  3. година
Методика ликовне културе 1
У прилогу је пакет са презентацијама за сва предавања. Прегледајте презентације под редним бројем 7 и 8 и прочитајте приложене текстове. Урадићете вежбу припреме и израде образовног материјала за тему активности по избору. У прилогу су и месечни планови из вртића као извор тема који вам може послужити у раду. Као образовни материјал можете израдити апликацију, видео демонстрацију, видео туторијал, луткарску представу, PP презентацију, мапу ума или сл. Рок за доставу на имејл адресу djordjevicmilos@yahoo.com је 15 дана - 4.4.2020.

Напомена: У прилогу је документ о новом програму предшколског васпитања и образовања. Остали материјали су ауторски и свако дељење и копирање је забрањено. Презентације су закључане и можете их користити само преко опције "Read Only" приликом отварања.


ОАС Васпитач,   4. година
Методика ликовне културе 2
У прилогу је пакет са презентацијама за сва предавања и помоћна литература. Ваш задатак је да редом према бројевима индекса одаберете по једну тему са месечних планова из вртића у прилогу. Наравно гледајте да то буду теме за наредне календарске месеце. Напишите припреме за реализацију активности са свим пратећим прилозима и садржајима. Уколико се ванредна ситуација ускоро прекине, одржаћете активности према тим припремама, у супротном оцењиваћу само припрему и прилоге.

Напомена: У прилогу је документ о новом програму предшколског васпитања и образовања. Остали материјали су ауторски и свако дељење и копирање је забрањено. Презентације су закључане и можете их користити само преко опције "Read Only" приликом отварања.

* исти је пакет је за обе године

Линк за преузимање васпитач 3 и 4 год.