ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

НАСТАВНИ МАТРИЈАЛИ ПРОФ. ДР НЕЛА МАЛИНОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, МС САЊА АНЂЕЛКОВИЋ

22. мар 2020.

Поштовани студенти!

Због специфичности предметних садржаја и потребе за сталном комуникацијом, наставни садржаји, задаци за самостални рад и упутства за израду истих из предмета Методика наставе математике и Методички практикум математике биће послати на групни мејл студената треће и четврте године. Наставне материјале ћемо слати на мејл адресе које сте дали предметном наставнику и асистенту.

Напомена: Студенти који академске 2019/2020. године слушају предмете МНМ и МПМ, а немају приступ групном мејлу, треба да се јаве предметном асистенту како би им наставни материјали били благовремено послати.

Одговарајући наставни материјали и задаци биће прослеђени и на мејл адресе студената који су у летњем семестру изабрали предмете:
* Иновације у вредновању знања у настави математике на студијском програму Основних академских студија за образовање учитеља
* Одабране тематске целине из Методике наставе математике на студијском програму Дипломских академских студија за образовање учитеља и
* Методика развијајуће наставе информатике на студијском програму Интегрисаних академских студија за образовање мастер професора технике и информатике.

Желимо Вам успешно учење!

 

Проф. др Нела Малиновић-Јовановић

Мс Сања Анђелковић