ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ СА СТРАНКАМА

24. мар 2020.

СП Докторске академске студије Методика разредне наставе

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ СА СТРАНКАМА - УТОРАК 24.3.2020.г.


На основу Закључка Владе РС (Службени гласник РС, 35/2020) да се у свим државним органима, јавним предузећима и организацијама и установама чији је оснивач или већински власник Република Србија, обуставља рад са странкама путем непосредног контакта, сектор Докторских студија Педагошког факултета у Врању ће послове са странкама обављати:

- путем електронске поште, на следеће адресе:

• Руководилац докторских студија: danijelavranje@gmail.com

• Референт за сектор докторских студија:

  dejkovicnenad@gmail.com

- путем писане поште, на адресу: Педагошки факултет у Врању, Партизанска 14, 17500 Врање.


24. 3. 2020. г.


Руководилац докторских студија
Проф. др Данијела Здравковић