ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

НАСТАВНИ МАТРИЈАЛИ ДОЦ. ДР ВИОЛЕТА ЏОНИЋ

24. мар 2020.

ОАС - Предмет: Руски језик - смер: учитељ, васпитач
Путем мејла студенти су усмерени за рад на граматичком материјалу као и текстовима према предложеној литераратури. Осим тога, мејлом су послати додатни коментари и објашњења. Комуникација са студентима се обавља одговорима на питања и слањем евентуалног преведеног материјала, како би студенти били припремљени за колоквијум и испит из овог предмета у терминима часова, а по потреби, и ван њих.


МАС - Предмет: Руски језик - смер: учитељ, васпитач
Мејлом се обавља комуникација са студентима слањем одговора на питања која се тичу семинарских превода за текстове који су препоручени, као и граматичке анализе датих текстова у терминима часова, а по потреби, и ван њих.