ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

НАСТАВНИ МАТРИЈАЛИ ПРОФ. ДР БУБА СТОЈАНОВИЋ

24. мар 2020.

Драги студенти,
У прилогу су наставни материјали 
из Методике наставе српског језика и књижевности
намењени, пре свега, студентима 3.године учитељског смера. 
Студенти 4. године због специфичности садржаја добијаће наставни материјал 
(као и досад) на групни мејл, као и студенти мастер студија у оквиру изборног предмета 
Одабране тематске целине из методике наставе српског језика и књижевности.
Свакако, остаје стална комуникација у дане планиране за одређени предмет, 
а по потреби и чешће.

проф. др Буба Стојановић