ВЕСТИ

ОВЕРА СЕМЕСТРА

04. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ЋЕ ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА БИТИ ОБАВЉЕНА У ПЕРИОДУ ОД 08.06. ДО 12.06.2020. ГОДИНЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

08.06.2020. године
Студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ ( IV година уписана први пут)
Студијски програм ДИПЛ. ВАСПИТАЧ (IV година уписана први пут)
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
09.06.2020. године
Студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (I и III година)
Студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (I и III година)
10.06.2020. године
Студијски програм МАСТЕР ПРОФ. ТЕХ. И ИНФОРМАТИКЕ (III и IV година )
Студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ ( II година)
Студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (II година)
11.06.2020. године
Студијски програм МАСТЕР ПРОФ.ТЕХН. И ИНФ. (I и II година)
АПСОЛВЕНТИ (учитељи и васпитачи) од шк. 2007. до 2011.
12.06.2020. године
Студијски програм МАСТЕР ПРОФ.ТЕХН. И ИНФ. ( V година)
АПСОЛВЕНТИ (учитељи и васпитачи) од шк. 2012. до шк. 2015.

ОВЕРА СЕМЕСТРА ОБАВИЋЕ СЕ НА ШАЛТЕРУ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
ОД 11,00 ДО 13,00 САТИ
Уз индекс и попуњен семестрални лист, потребно је доставити уплатницу IV рате школарине.
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ РОК ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ
ОД 08.06. ДО 10.06.2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.
Термини испита биће организовани упериоду
од 15. јуна до 06. јула 2020. године.