ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКСЕ

23. јун 2020.

 

 Практичан рад за студенте друге године (дидактичка пракса), неодржан због ситуације изазване вирусом  COVID 19 у периоду од 16. марта до 27. марта 2020. године, реализоваће се на тај начин што ће студенти посетити неки од сајтова издавачких кућа: Завод за уџбенике, Кlett и   Еduca, одабрати оперативни план једне од издавачких кућа за један разред (од првог до четвртог) за период  када је требало да буду на пракси и у дневнику праксе написати припреме, као што би то био случај да се настава одвијала редовно.

http://www.knjizara.zavod.co.rs/

https://www.klett.rs/nastavni-materijali

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/planovi-pripreme-i-prirucnici-uz-udzbenike

 Практичан рад за студенте четврте године (професионална пракса), неодржан због ситуације изазване вирусом COVID 19 у периоду од 04. маја до 29. маја 2020. године, реализоваће  се на тај начин што ће студенти посетити неки од сајтова издавачких кућа: Завод за уџбенике, Кlett и Еduca, одабрати оперативни план једне од издавачка куће за један разред (од првог до четвртог) за период  када је требало да буду на пракси и у дневнику праксе написати припреме, као што би то био случај да се настава одвијала редовно.

http://www.knjizara.zavod.co.rs/

https://www.klett.rs/nastavni-materijali

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/planovi-pripreme-i-prirucnici-uz-udzbenike

 Методичка пракса студената на мастер академским студијама за образовање учитеља,  неодржана због ситуације изазване вирусом  COVID 19 у периоду од 27. априла до 05. јуна 2020. године, реализоваће се на тај начин што ће студенти посетити неки од сајтова издавачких кућа: Завод за уџбенике, Кlett и Еduca, одабрати оперативни план једне од издавачких кућа за један разред (од првог до четвртог) за период  када је требало да буду на пракси и у дневнику праксе написати припреме, као што би то био случај да се настава одвијала редовно.

http://www.knjizara.zavod.co.rs/

https://www.klett.rs/nastavni-materijali

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/planovi-pripreme-i-prirucnici-uz-udzbenike

 Практичан рад за студенте друге године васпитачког смера (дидактичка пракса), неодржан због ситуације изазване вирусом  COVID 19 у периоду од 16. марта до 27. марта 2020. године, реализоваће се на тај начин што ће студенти на основу Годишњег интегративног плана за припремну групу (за период  када је требало да буду на пракси) у дневнику праксе написати припреме, као што би то био случај да су активности  реализовали у предшколској установи.

 Практичан рад за студенте четврте године васпитачког смера (професионална пракса), неодржан због ситуације изазване вирусом COVID 19 у периоду од 23. априла до 25. маја 2020. године, реализоваће се на тај начин што ће студенти на основу Годишњег интегративног плана за припремну групу (за период  када је требало да буду на пракси) у дневнику праксе написати припреме, као што би то био случај да су активности  реализовали у предшколској установи.

 Методичка пракса студената на мастер академским студијама за образовање васпитача,  неодржана због ситуације изазване вирусом COVID 19 у периоду од 27. априла до 05. јуна 2020. године, реализоваће се на тај начин што ће студенти на основу Годишњег интегративног плана за припремну групу (за период  када је требало да буду на пракси) у дневнику праксе написати припреме, као што би то био случај да су активности  реализовали у предшколској установи.