ВЕСТИ

ПРИЈЕМ БРУЦОША И ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

24. сеп 2020.

  На почетку школске године, у складу са епидемиолошком ситуацијом, настава ће се одржавати у просторијама Факултета. Наставници су у обавези да студенте обавесте о начину реализације предиспитних обавеза и о начину полагања испита. Препорука је да се предиспитне активности одржавају онлајн. За предиспитне обавезе које захтевају присуство на Факултету, наставници имају обавезу да обавесте шефа катедре и продекана за наставу о плану реализације.

У случају погоршања епидемиолошке ситуације, настава ће се одвијати онлајн, уз помоћ неке од апликација за рад на даљину.

Реализација наставе на вишим годинама ОАС и МАС

Настава (предавања и вежбе) на вишим годинама ОАС и МАС одржаваће се онлајн, уз помоћ неке од апликација за рад на даљину или у просторијама Факултета, у зависности од процене предметног наставника, а могућа је и комбинација ова два вида одржавања наставе. У случају одржавања наставе или дела наставе на Факултету, биће предузете све потребне епидемиолошке мере и биће обезбеђена међусобна дистанца од најмање 2 метра и 4 метра квадратна површина слободног простора по једној особи, уз обавезу ношења заштитне маске.

Настава за прву годину ОАС почиње у у понедељак 5. октобра 2020. године, свечана подела индекса одржаће се испред зграде факултета са почетком у 10 часова.

Настава за више године ОАС и МАС почиње 12. октобра 2020. године.

 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ