ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

30. сеп 2020.

  Имајући у виду ситуацију изазавану епидемијом заразне болести, пријава и упис студената у више године студија обавиће се према следећем распореду:

Студенти који неће користити октобарски рок 2 - 05.10. 2020. године.

15.10.2020. - II г. учитељи, II г. васпитачи и IV г. (уписани 2017. учитељи и васпитачи)

16.10.2020. - III г. учитељи, III г. васпитачи и апсолвенти учитељи и васпитачи ( уписани од 2007. до 2013.)

19.10.2020. - II г. интегрисане ст., III г. интегрисане ст. и апсолвенти учитељи и васпитачи (уписани од 2014. до 2016. године)

20.10.2020. - V г. интегрисане студије, стари програм и доквалификација.

 

НАСТАВА ЗА СТУДЕНТЕ II, III И IV ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ

12.10.2020. ГОДИНЕ

Статус студента у шк. 2020/2021. години утврђиваће се на основу постигнутих ЕСПБ бодова у прошлој школској години. За упис на терет буџета неопходно је 48 ЕСПБ бодова. Факултет ће у складу са Правилником, сачинити најпре Јединствену, а затим и Коначну ранг листу.

Студенти који сматрају да им нису извредноване све активности и исказани остварени бодови кредита на Јединственој ранг листи имају право приговора.

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА БЕЗ ОБЗИРА НА СТАТУС (БУЏЕТ ИЛИ САМОФИНАНСИРАЊЕ) ОБАВЕЗНИ СУ ДА УПЛАТЕ:

         1. Осигурање студената (сврха уплате)

               200,00 динара

               Прималац: Педагошки факултет у Врању,

               ж.р. 840-1244666-48

         2. Чланарина (сврха уплате)

               250,00 динара

               Прималац: Студентска организација Педагошког факултета у Врању,

               ж.р. 160-372872-64

        3. Кандидат који је стекао право уписа у статус самофинансирајућег студента дужан је да уплати поред две наведене уплате, прву рату   школарине

              Школарина (сврха уплате)

              Прималац: Педагошки факултет у Врању,

              ж.р. 840-1244666-48

Остатак школарине, који је индивидуалан код сваког студента у зависности од пренесених и новоуписаних предмета, може се уплатити у 3 једнаке рате у следећим роковима:

              II рата до 15. јануара 2020.

              III рата до 15. априла 2020.

              IV рата до 15. маја 2020.

У случају непоштовања динамике уплате школарине студент неће бити у могућности да остварује права по основу школовања.

НАПОМЕНА: Студенти уписани у прву годину основних студија шк.2016/2017. године који су у прошлој школској години имали статус буџетских студената задржавају право да се у наредној шк. 2020/2021. години финансирају из буџета тј. најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

 

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ПФ