ОГЛАСНА ТАБЛА - НЕГОТИН

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

26. окт 2020.

Упис студената у наредну школску 2020/2021. годину извршиће се у периоду од 2. - 6. новембра, након завршеног испитног рока октобар 2.
Статус студента у школској 2020/2021.години утврђиваће се на основу постигнутих ЕСПБ у прошлој школској години. За упис на терет БУЏЕТА неопходно је 48 ЕСПБ бодова.
Студенти уписани у прву годину основних студија 2016/2017.године који су у прошлој школској години имали статус буџетских студената задржавају право да се у наредној школској 2020/2021. години финансирају из буџета (најдуже годину дана по истеку редовног трајања студирања).
Сви студенти који су стекли право уписа било самофинансирајући или буџетски у обавези су да уплате:
            1. Осигурање студента
                200,00 динара
                ж.р.. 840-1244666-48
            2. Чланарина
                250,00
                ж.р. 160-372872-64
            3. Школарина (само за самофинансирајуће студенте).

           Документација за упис:
                1. Индекс;
                2. 2 ШВ ОБРАЗЦ-а;
                3. Уплате.

                                                ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ