ВЕСТИ

ПРЕПОРУКА О РАДУ НАСТАВНОГ ОСОБЉА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ

17. нов 2020.

ПРЕПОРУКА О РАДУ НАСТАВНОГ ОСОБЉА
ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ


У складу са Препорукама за превенцију корона вируса на високошколским установама (ВШУ) у оквиру мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19, Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 21.09.2020.г, због тренутне епидемиолошке ситуације у Србији изазване ширењем вируса COVID-19, декан Педагошког факултета у Врању доноси следеће:

УПУЋУЈЕ СЕ ПРЕПОРУКА НАСТАВНОМ ОСОБЉУ Педагошког факултета у Врању да се у периоду од 17.11.2020. године до 27.11.2020. године настава искључиво одвија online односно преко платформи које се користе за наставу, због погоршане ситуације и великог броја заражених вирусом COVID-19, у циљу спречавања даљег ширења вируса.
По истеку наведеног периода, наставно особље ће бити обавештено о даљем плану и препорукама за рад, у складу са стањем у том тренутку.
Приликом одржавања наставе, вежби и испита студенте је потребно организовати у мање групе док „величину групе треба одредити на основу броја места у амфитеатрима, учионицама, вежбаоницама и другим просторијама тако да удаљеност између студената буде најмање 1,5 метар, односно потребно је обезбедити 4м2 по студенту. Не препоручује се задржавање студената у већим групама након предавања по ходницима, у дворишту или другим местима" у складу са поменутим Препорукама Министарства.


Испити, колоквијми и друге провере знања које је неопходно спровести и које не трпе одлагање у наредне две недеље обављаће се у искључиво просторијама Факултета уз обавезну примену свих мера које су предвиђене у борби против COVIDа-19.


Декан
Педагошког факултета у Врању
Проф. др Зоран Момчиловић