ВЕСТИ

УСВОЈЕН ЈЕДНОГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И СТУДЕНАТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ

16. дец 2020.

На Универзитету у Нишу, у оквиру Плана рада Центра за византијско-словенске студије усвојен је једногодишњи Пројекат наставника, сарадника и студената Педагошког факултета у Врању, на тему Антологија књижевних текстова за наставне садржаје из предмета Књижевност, Књижевност за децу и Тумачење књижевних текстова


На седници Сената Универтитета у Нишу, од 30. 11. 2020. године донета је Одлука (бр. 8/16-01-015/20-009 ) о усвајању Плана рада Центра за византијско-словенске студије у оквиру којег је усвојен наведени Пројекат, чији је руководилац проф. др Сунчица Денић Михаиловић.