ОГЛАСНА ТАБЛА - НЕГОТИН

OБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА ПОВОДОМ ОВЕРЕ ЗИМСКОГ И УПИСА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА

01. мар 2021.

Сви студенти су у обавези да овере зимски и упишу летњи семестар.
Овера зимског и упис летњег семестра обавиће се по окончању јануарско- фебруарског испитног рока у периоду од 1.03. до 5.03.2021.године.
Студент најпре уписује заостале неположене наставне предмете из претходних година студија, а затим бира и уписује наставне предмете текуће године студија, а све у складу са Одлуком Факултета о условљености уписа наставних предмета.
Студенти су дужни да измире другу рату школарине (самофинансирајући студенти) и уплате чланарину Студентској организацији у износу од 250,оо динара (ж.р. 160-372872-64).
Напомена:
Сви самофинансирајући студенти су дужни да до момента овере и уписа летњег семестра измире најмање половину школарине за текућу школску годину.
Неопходна документација за оверу семестра:
- Семестрални лист (уредно и читко попуњен),
- Анекс уговор ( само за самофинансирајуће студенте),
- Доказ о уплати школарине.
- Индекс.

ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ