ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА

03. мар 2021.

Сви студенти дужни су да овере зимски и упишу летњи семестар.
Овера зимског и упис летњег семестра обавиће се у периоду од 8. до 12. марта 2021. године.
Сви самофинансирајући студенти дужни су да до момента овере зимског и уписа летњег семестра измире најмање половину школарине за текућу школску годину.

Настава у парном семестру почиње 15. марта 2021. године.

 

Документација која је неопходна за оверу и упис семестра:

- индекс у коме су уписани предмети које ће студент похађати током парног семестра,

- семестрални лист у коме су уписани предмети из непарног (првог) семестра;

 

Поред наведеног, неопходан услов за оверу и упис семестра је и попуњена анкета на Студентском порталу.


 

НАПОМЕНА: Имајући у виду мере које је Влада Републике Србије предвидела у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, студенти се упућују да оверу и упис семестра обаве електронским путем, без доласка на Факултет. Скенирану документацију за оверу и упис семестра студенти треба да шаљу на мејл адресу dejkovicnenad@gmail.com. Том приликом је неопходно да се студенти у тексту мејла недвосмислено определе за изборне предмете из другог семестра.

Евидентирање овере и уписа семестра у индексима студената обавиће се накнадно.

 


У Врању,

03. 03. 2021.

 

 

СТУДЕНТСКA СЛУЖБA

ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ