ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА - УПИС И ОВЕРА СЕМЕСТРА

19. мар 2021.

Сви студенти дужни су да овере зимски и упишу летњи семестар.

Овера зимског и упис летњег семестра обавиће се у периоду од 19. до 22. 3. 2021.године

Сви самофинансирајући студенти дужни су да до момента овере зимског и уписа летњег семестра измире најмање половину школарине за текућу школску годину.

Настава у парном семестру почеће по распореду који ће накнадно бити објављен.

Документација која је неопходна за оверу и упис семестра:

- индекс у коме су уписани предмети које ће студент похађати током парног семестра,

- семестрални лист у коме су уписани предмети из непарног семестра,

- доказ о уплати школарине.

У истом периоду студенти могу да пријаве испите у јануарско-фебруарском испитном року.

Право да пријаве испите имају студенти који су измирили школарину и обавили предвиђене предиспитне обавезе.

 

НАПОМЕНА: Имајући у виду мере које је Влада Републике Србије предвидела у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, студенти се упућују да оверу семестра и пријаву испита обаве електронским путем, без доласка на Факултет. Скенирану документацију за оверу семестра и пријаву испита треба да шаљу на мејл адресу dejkovicnenad@gmail.com.

 

У Врању,

19. 3. 2021. г.