ВЕСТИ

Изабран нови декан Педагошког факултета у Врању

14. сеп 2021.

Одлуком Савета Педагошког факултета у Врању, проф. др Драгана Станојевић, редовни професор за ужу научну област Педагогија - Дидактика, изабрана је за декана Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу за мандатни период од 01. октобра 2021. године до 30. септембра 2024. године.

Проф. др Драгана Станојевић добила је већинску подршку на тридесет осмој седници Наставно-научног већа Факултета, а на седници Савета Факултета одржаној 09. септембра 2021. године, предлог Наставно-научног већа једногласно је потврђен, с обзиром на то да су за предложеног кандидата за декана, проф. др Драгану Станојевић, гласали сви присутни чланови овог тела.

Новоизабраном декану ће у раду помагати тим продекана, који чине проф. др Данијела Здравковић, редовни професор за ужу научну област Социологија, проф. др Нела Малиновић Јовановић, редовни професор за ужу научну област Методика наставе математике и проф. др Синиша Стојановић, редовни професор за ужу научну област Педагогија.

Новоизабрани декан Педагошког факултета у Врању ступа на дужност 01. октобра текуће године.