УПИС НА ФАКУЛТЕТ

УПИС 2021/2022 - други продужени уписни рок

17. сеп 2021.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен е-образац (који се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената:
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
- очитану биометријску личну карту (може се очитати на Факултету)
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 2.000 динара на ж.р. 840-1244666-48 (прималац: Педагошки факултета у Врању, сврха: трошкови полагања пријемног испита, без позива на број).


Кандидати могу да поднесу пријаву за упис на следеће мејл адресе; sasamit@pfvr.ni.ac.rs и danijelas@pfvr.ni.ac.rs за одељење у Неготину. Уз попуњену е-образац подносе и горе наведену скенирану документацију. Кандидати који су електронским путем извршили пријаву за упис, дужни су да оригиналну документацију доставе на увид Студентској служби Факултета на дан полагања пријемног испита.

(Образац је неопходно преузети са сајта и попунити на рачунару, затим одштампати и потписати. За попуњавање обрасца неопходно је да на рачунару буде инсталиран Acrobat Reader који се може преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/).