УПИС НА ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

03. јун 2022.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен е-образац (који се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената:
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
- очитану биометријску личну карту (може се очитати на Факултету)


Кандидати могу да поднесу пријаву за упис на следеће мејл адресе; sasamit@pfvr.ni.ac.rs и danijelas@pfvr.ni.ac.rs за одељење у Неготину. Уз попуњену е-образац подносе и горе наведену скенирану документацију. Кандидати који су електронским путем извршили пријаву за упис, дужни су да оригиналну документацију доставе на увид Студентској служби Факултета на дан полагања пријемног испита.

СВИ СТУДЕНТИ УПИСАНИ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОСЛОБОЂЕНИ СУ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ У ШК. 2022/23. ГОДИНИ.

(Образац је неопходно преузети са сајта и попунити на рачунару, затим одштампати и потписати. За попуњавање обрасца неопходно је да на рачунару буде инсталиран Acrobat Reader који се може преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/).