ВЕСТИ

УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА ИЗМЕЂУ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА, ПОЗОРИШТА И КЦ ВЛАСОТИНЦЕ

16. јун 2022.

Педагошки факултет у Врању и Позориште „Бора Станковић" Врање закључили су споразум о сарадњи којим је између ових установа успостављена дугорочна сарадња у областима културе и образовања, развоја стваралачке и уметничке делатности, унапређења положаја младих, ученика и студената, очувања културно-историјске баштине Републике Србије и очувања националног и културног идентитета српског народа.

Споразум су у деканату Педагошког факултета у Врању потписали декан тог Факултета, проф. др Драгана Станојевић, и директор Позоришта „Бора Станковић" Врање, Ненад Јовић. На тај начин је и формално потврђена сарадња између ових установа, која је успешно развијана и пре потписивања самог споразума.

Истовремено, споразум о сарадњи закључен је и између врањског Позоришта и Културног центра Власотинце, у чије име је споразум потписао директор Бранислав Катић. Претходно су, у Власотинцу, своју сарадњу потврдили Културни центар из овог места и Педагошки факултет у Врању. Том приликом, студенти Факултета су у позоришту за све заинтересоване грађане Власотинца извели представу под називом „Борин свет", у оквиру промотивних активности Факултета.

У циљу реализације потписаних споразума, споразумне стране ће у наредном периоду договарати конкретне заједничке активности, које ће за циљ имати побољшање положаја студената и младих и унапређење стања у култури и образовању у Врању и на југу Србије.