ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ - приступно предавање др Милице Алексић

20. јун 2022.

Дана 7. јула 2022. године (четвртак), са почетком у 12.00 часова, на Педагошком факултету у Врању Универзитета у Нишу биће одржано приступно предавање др Милице Алексић, учесника конкурса за избор једног наставника са пуним радним временом у звање доцент за ужу научну област Књижевност на Педагошком факултету у Врању, у трајању од једног школског часа.

   Тема приступног предавања је Технике приповедања о детињству у српском реализму“.

   Приступно предавање ће бити одржано у свечаној сали Факултета.

   Приступно предавање је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица.

 

 

                                                           Д е к а н

                                            Педагошког факултета у Врању

                                            Проф. др Драгана Станојевић