ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА УЧИТЕЉСКИM/ПЕДАГОШКИМ ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

01. јул 2022.

Кандидати који су положили пријемни испит за упис на прву годину основних академских студија на неком од учитељских/педагошких факултета могу да предају захтев за упис на студијске програме основних академских студија УЧИТЕЉ (240 ЕСПБ) и ВАСПИТАЧ (240 ЕСПБ) на Педагошком факултету у Врању, на преостала буџетска и самофинансирајућа слободна места, у оквиру продуженог првог уписног рока, од 04. до 09. јула 2022. године.

     Уз захтев се предаје и потврда факултета о положеном пријемном испиту и резултатима истог.

        Захтев се може предати:

- лично у студентској служби Факултета од 8,00 до 14,00 часова.

-  путем e-maila pedagoski@pfvr.ni.ac.rs

 

Ранг листа пријављених кандидата биће истакнута до 11.07.2022. године до 15,00 часова.

Упис ће се обавити  12, 13, 14. и 15. јула 2022. године од 9,00 до 14,00 часова.

 

Кандидати који стекну право на упис подносе:

   1. оверене фотокопије дипломе и сва четири сведочанства о завршеној средњој школи;

   2. два попуњена обрасца ШВ-20 (добијају се на Факултету);

   3. индекс (добија се на Факултету);

   4. две фотографије величине 3,5х4,5 cm.

 

   За све додатне информације можете се обратити путем телефона 017/ 431-960.

 

                                        ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА