ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

19. феб 2010.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници Наставно-научног већа Учитељског факултета у Врању усвојени су извештаји Комисија о оцени научне заснованости теме за израду магистарске тезе следећим кандидатима: Марији Раденковић, Светлани Николоској, Ивани Ћирић, Ани Ранђеловић, Татјани Стојановић и Елизабети Каралић.
На истој седници формирана је Комисија за писање извештаја за оцену и одбрану урађене магистарске тезе кандидата Милице Цветковић и Џахида Рамаданија.
Донета је Одлука о допуни Комисије за одбрану магистарске тезе кандидатима Александру Јовановићу и Јелени Жунић-Цицварић. Члан Комисије је, поред именована три, проф. др Радивоје Кулић.
Усвојени су Извештаји о оцени научне заснованости теме за израду докторске дисертације следећим кандидатима: мр Зорану Костићу, мр Славици Јашић, мр Марици Станкић и мр Емилији Поповић.
Донета је Одлука о броју студената за шк. 2010/11. годину. Број студената биће на прошлогодишњем нивоу.