ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

Јавна одбрана ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ кандидата мр Бубе Стојановић

09. мар 2010.

Дана 17.03.2010. године у 10 сати, у свечаној сали Учитељског факултета у Врању, кандидат мр Буба Стојановић из Врања, јавно ће бранити докторску тезу под називом: САВРЕМЕНИ ПРИСТУП НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.
Комисију чине:
1. Проф. др Стана Смиљковић, ментор
2. Проф. др Љиљана Бајић, члан
3. Проф. др Сунчица Денић-Михаиловић, члан