ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

Јавна одбрана ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ кандидата мр Љиљане Митић

04. мај 2010.

Дана 11. априла 2010. године на Учитељском факултету у Врању одбрањена је докторска теза кандидата мр Љиљане Митић на тему: Потрбе и интересовања ученика као детерминирајући критеријум еколошких садржаја у настави пред Комисијом:
проф. др Нада Вилотијевић ментор,
проф. др Стана Смиљковић, председник Комисије и
доц. др Благица Златковић, члан.