АКТИВНОСТИ ПРОФЕСОРА
ВАН ФАКУЛТЕТА

Учешће проф. др Србољуба Ђорђевића на скупу "Дани дефектологa 2014." године.

20. дец 2013.

Проф. др Србољуб Ђорђевић ће учествовати на Научном скупу са међународним учешћем: Дани дефелтологa 2014. од 15. до 18. јануара 2014. године.
Члан је Научног одбора Скупа и имаће излагање на тему: Ефекти додатног образовања учитеља /наставника на промену ставова према инклузивном образовању.