УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Конкурс за упис у школску 2020/2021 05. јун 2020.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен е-образац (који се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената:-...