МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Visit the honorary consul of France in Nis 18. окт 2012.

Дана 29.10.2012. године у 10 часова, Учитељски факултет у Врању, посетиће почасни конзул Француске са седиштем у Нишу, и шеф Одсека за међународну сарадњу у департману Жиронд у Француској. Разматраће се могућности...

The international scientific conference of the Balkan Association of Pedagogical and Related Faculties THE INITIAL TRAINING OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS Меѓународната научна конференција на Балканската асоцијација на педагошки и сродни факултети Подготовка на наставници за предучилишно воспитание и основно образование 15. нов 2011.

Дана 26. и 27. септембра 2011. године на научној конференцији у оквиру Балканске асоцијације педагошких, учитељских и сродних факултета под називом (Припрема наставника за предшколско васпитање и основно образовање)...

Састанак координационог тела Балканске асоцијације педагошких и сродних факултета 18. апр 2011.

Проф. др Стана Смиљковић и доц. др Марина Јањић присуствовале су састанку Координационог тела Балканске асоцијације педагошких и сродних факултета у Охриду 2. и 3.4.2011. године на којој је донета одлука о одржавању...

ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД објавио чланак о активностима Балканске асоцијације. 11. феб 2011.

Informativno glasilo obrazovnog sistema Republike Srbije, Prosvetni pregled, objavilo je članak o aktivnostima Balkanske asocijacije pedagoških i srodnih fakulteta, čija je inicijacija i platforma utemeljena na Učiteljskom fakultetu u Vranju. Time je šira prosvetna javnost obaveštena o nastavno-naučnim i duboko humanističkim porivima ove organizacije. News bulletin of...