НА УВИД ЈАВНОСТИ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИВАНА ТАСИЋ МИТИЋ 02. јул 2018.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Иване Тасић Митић под називом Индивидуализована настава у обради прозних текстова у млађим разредима основне школе и...