ВЕСТИ

АКРЕДИТАЦИЈА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 12. окт 2010.

Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу 29.9.2010. године добио је уверење о акредитацији академских докторских студија, под називом Докторске студије - Методика разредне наставе у пољу дрштвено - хуманистичких...