НА УВИД ЈАВНОСТИ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ДАНИЦЕ ВЕСЕЛИНОВ 18. јул 2016.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Данице Веселинов на тему „Ефекти хеуристичко-методичких стратегија у подстицању метакогнитивних способности ученика"...