НА УВИД ЈАВНОСТИ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МР МИШКА ЈОВАНОВИЋА 31. јан 2017.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију мр Мишка Јовановића на тему „Утицај интегративне наставе на постигнућа ученика у настави природе и друштва у дијаспори"...

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ДАНИЦЕ ВЕСЕЛИНОВ 21. нов 2016.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Данице Веселинов на тему „Ефекти хеуристичко-методичких стратегија у подстицању метакогнитивних способности ученика"...