НА УВИД ЈАВНОСТИ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МИЛЕНЕ СТОЈАНОВИЋ СТОШИЋ 02. авг 2016.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Милене Стојановић Стошић на тему „ Развијање креативних способности деце кроз наставу ликовне културе применом...

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ВЕСНЕ ЗДРАВКОВИЋ 01. авг 2016.

Текст ове докторске дисертације ставља се на увид јавности, у складу са чланом 30, став 8. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) НАПОМЕНА О АУТОРСКИМ...

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИГОРА НИКОЛИЋА 25. јул 2016.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Игора Николића на тему „ Процена музичких способности у процесу идентификације музички талентованих ученика млађег...

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ДАНИЦЕ ВЕСЕЛИНОВ 18. јул 2016.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Данице Веселинов на тему „Ефекти хеуристичко-методичких стратегија у подстицању метакогнитивних способности ученика"...