ВЕСТИ

«123...626364»
Формирање Центра за животну средину и одрживи развој на Учитељском факултету у Врању. 09. јун 2009.

Управни одбор Регионалне привредне коморе Лесковац, на својој седници донео је одлуку о формирању Центра за животну средину и одрживи развој.Наведеном одлуком Учитељски факултет у Врању изабран је за члана центра....

Изабран декан 14. апр 2009.

На седници Учитељског факултета у Врању која је одржана 13.4.2009. године изабрана је проф. др Стана Смиљковић за декана у периоду од 1.10.2009. до 1.10.2012. године, једногласном одлуком.

Акредитација Факултета и студијских програма 14. апр 2009.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета дана 9.4.2009. године доставила је Учитељском факултету у Врању Уверење о акредитацији установе и студијских програма Факултета I и II нивоа oбразовања.

Одлука о акредитацији Учитељског факултета у Врању 02. феб 2009.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије на 53. седници донела је одлуку о акредитацији високошколских установа и предложених студијских програма на тим високошколским установама. Акредитовани...