ВЕСТИ

«123...636465»
Акредитација Факултета и студијских програма 14. апр 2009.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета дана 9.4.2009. године доставила је Учитељском факултету у Врању Уверење о акредитацији установе и студијских програма Факултета I и II нивоа oбразовања.

Одлука о акредитацији Учитељског факултета у Врању 02. феб 2009.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије на 53. седници донела је одлуку о акредитацији високошколских установа и предложених студијских програма на тим високошколским установама. Акредитовани...